Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı ve 2019 Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınav Raporu’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersönmez, “Gaziantep’te tam puan alan öğrenci sayısının 17 olduğu bildirilmektedir. Sorulara doğru yanıt sayısına bakıldığında Gaziantep’in 30,94 net sayı ile Türkiye’de 66.sırada olduğu görülmektedir. Gaziantep’in ekonomik gelişmişliği ve sanayileşmesiyle övünülürken, yine şehirleşmenin, medeniyetler, uygarlıklar ve insanlığın beşiği olan Gaziantep’in eğitimde son sıralarda içimizi yakmaktadır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, (MEB) 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları ile birlikte sonuçların değerlendirildiği 2019 Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınav Raporu açıklandı. Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez,  Liselere Geçiş Sistemi Sınavı ve 2019 Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınav Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  Ersönmez,  “Rapora göre, 2019 LGS’de öğrencilerin en başarılı olduğu ders Türkçe, en başarısız olduğu ders de matematik olmuş. Kız öğrenciler ‘doğru cevap’ sayısında, matematik hariç tüm testlerde erkek öğrencileri geçtiğini görüyoruz. Sürekli eğitim hakkından yoksun bırakılmaya çalışılan, eğitimlerinin önüne sürekli engel konulmaya çalışılan, çocuk yaşta evlendirilen kız öğrencilerinin başarılı olması daha da anlamlıdır.”

1 MİLYON 29 BİN ÖĞRENCİ SINAVA GİRDİ

“LGS’ye 1 milyon 29 bin 555 öğrenci girmiştir. Bu sınavda tüm sorulara 565 öğrencinin doğru cevap verdiği, bu öğrencilerin de 66 farklı ilde bulunduğu belirtildi. Bu durum bize  geçen yıla göre sınav soruların daha  kolay veya daha doğru hazırlandığını gösterebilir. Çünkü geçen yıl uygulanan sınavla adeta öğrenciler eğitimden soğutulmuş ve çalışma azimleri yok edilmişti.”

ÖĞRENCİLER MATEMATİK VE TÜRKÇE SINAVLARINDA BAŞARISIZ

“Türkçe’de 53 bin 264 öğrenci, matematikte 5 bin 794 öğrenci, fen bilimlerinde  5 bin 56 öğrenci, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük  testindeki soruların tamamını 235 bin 995 öğrenci, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde 116 bin 246 öğrenci, Yabancı Dil alt testindeki soruların tamamını 97 bin 446 öğrenci doğru cevaplarken, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan liselere geçiş sınavında binlerce öğrenci Matematik ve Türkçe sınavlarında başarısız olduğu tespit edilmiştir.”

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 15’İ SINAVA GİRMEDİ

“MEB’in verilerine göre göre, 1 milyon 29 bin 555 öğrenci sınava katıldı. Ortaokuldan mezun olan öğrencilerin yüzde 85’inin sınava girmesi ve yüzde 15’nin sınava girmemesi öğrencilerin MEB’in sınavsız yerleştirme modeline olan güvensizliğini ve ayrıştırıcılığını göstermektedir. Adaylar 20 soruluk Matematik testinde ortalama 5 doğru yanıt verebildiği,  öğrencilerin 20 soruluk Fen Bilimleri testindeki doğru yanıt ortalaması ise 9,97 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin matematik testindeki başarısızlığı ortaya çıkmaktadır. Aslında öğrencilerin sözel derslerde de yeteri başarıyı sağlamadığını veriler ve rapordan görebilmekteyiz.”

“17 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI”

“Gaziantep ilinde, tam puan alan öğrenci sayısının 17 olduğu bildirilmektedir. Bu öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ama bir ilin, ülkenin eğitim kalitesi, niteliği bireysel başarılarla ölçülemez. Ayrıca eğitimde ki kalite, gelişmişlik, verimlilik ölçütü sınavlar da değildir. Sınavlar esas alınsa bile ilimizin, ilçelerin, okulların başarısı sınava giren tüm öğrencilerin ortalama seviyesi ile ölçülmelidir.”

“İÇİMİZİ YAKIYOR”

“Eğitimdeki sorunları, yetersizliği bireysel başarıların arkasına sığınarak ört pas edemeyiz. Sorulara doğru yanıt sayısına bakıldığında Gaziantep’in 30,94 net sayı ile Türkiye’de 66.sırada olduğu görülmektedir. Gaziantep’in ekonomik gelişmişliği ve sanayileşmesiyle övünülürken, yine şehirleşmenin, medeniyetler, uygarlıklar ve insanlığın beşiği olan Gaziantep’in eğitimde son sıralarda içimizi yakmaktadır. Gaziantep’te eğitimin sorunların çözümünde de sonlarda olduğunun ispatıdır.Başta MEB ve yereldeki MEB yetkilileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yıllarda ortay çıkan bu tabloya karşı uzun ve kısa vadeli ciddi planlamalar yapmalıdır. Her şeyden önce Milli Eğitim yetkilileri, eğitim bileşenlerini, velileri, öğrencileri, Tüm Sendikaları, bilim kurumlarının sürece katılımını sağlamakla mükelleftir.”

EĞİTİM SİSTEMİ PLANLAMALI

“İlimizde eğitimde ulaşmada ”fırsat eşitliği” oluşturulmalı, okullaşma velilerin ve öğrencilerin isteğine göre sağlanmalı, öğretmen ve derslik yetersizliği giderilmeli, ikili öğretim kaldırılmalı, okullar birer KÜLTÜRHANE  haline getirilmeli. Okulların sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel alanları oluşturulmalı. Eğitime yeteri bütçe ayrılmalı, doğru yatırımlar yapılmalı. Çalışma güçlüğü olan farklı bölgelerde öğretmenlere pozitif ayrımcı(özlük, ekonomik) haklar tanınmalı. Öğretmenlerin devamlılığı için çalışma koşulları ve kentteki yaşam şartlarının iyileştirilmesi önemlidir. MEB ve MEB’e bağlı kurumların “insanlığın, doğanın, yaşamın, dünyadaki gelişmelerin, hızla değişen teknolojiye ve ihtiyaçlara”  yanıt olabilecek, “nitelikli, kamusal, eşitlikçi, demokratik, bilimsel bir eğitim anlayışına” uygun şekilde eğitim sistemini planlamalıdırlar” şeklinde konuştu.