Çin, "elektro-oto" üretim ve sürümünde dünyanın geri kalanını açık arayla geride bırakıyor. ABD ve diğer ülkelerle aradaki mesafe daha da açılmış bulunuyor.

Bergisch-Gladbach Enstitüsü'nün bir araştırmasına göre Çin'de geçen yıl 777.000 elektrikli araç piyasaya sürüldü. Bu, bir önceki yıla oranla %53'lük bir artışa tekabül ediyor. ABD'de ise 194.000 elektro-oto üretilip piyasaya sürüldü; bu, ancak %24 oranında bir artışa eşdeğer.

Çin'de bu genel artışı tetikleyen ve sürdüren bir dinamik geçerli. Söz konusu dinamiğin bileşenleri farklı; ancak burada amaç, temel olarak yalnızca hava kirliliğine önlem almak değil. Bundan da öte, petrol ithalatından olabildiğince bağımsızlaşma talebi daha da önemli bir bileşen.

Kuşkusuz ki, bu tür taşıtların sürümüne paralel olarak ulaşım altyapısı ve şarj istasyonları vb de gelişecek. Çin'de toplam elektrikle işleyen araçların taşıt  piyasasındaki oranı 2017'de %1,8'den %2,7'ye çıktı.